Korpskontoret

Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg

Danske Baptisters Drengespejderkorps blev stiftet 2. juli 1930, for at fremme Kristi kongeherredømme blandt drenge, som middel anvender korpset spejdersport efter de af Baden-Powell anviste arbejdsprincipper.

Danske Baptisters Pigespejderkrops blev stiftet 14. maj 1934, for at fremme Kristi kongeherredømme blandt unge piger,  som middel anvender korpset spejdersport efter de af Baden-Powell anviste arbejdsprincipper. 

Korpslejre - Skandinaviske lejre - øvrige lejre/arrangementer


Mangler mærker fra:

1932 - 1. landslejr i Aalborg

1939 - Lundeborglejren

1962 - Nybyggerlejre, Øksedal

1965 - Illern, skandinavisk lejr i Sverige

1982 - Trehörningen, Sverige

1987 - Tromøy, skandinavisk lejr i Norge

1997 - Rensberg, skandinavisk lejr i Sverige

2002 - Eidskog, Norge

2005 - Festival lejr på Øksedal