Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i København den 24. april 1933. I 1945 ændrede man navnet fra Storgildet til Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Det danske initiativ bredte sig efter den internationale spejderkonference, der fulgte efter verdensjamboreen i 1947, og allerede i oktober 1953 i Luzern, blev International Fellowship of Former Scouts and Guides dannet med deltagelse fra 18 lande. Den internationale sammenslutning hedder idag "International Scout and Guide Fellowship" (ISGF) og omfatter nu gilder og medlemmer i mere end 100 lande med over 50.000 medlemmer.


Det internationale Sct. Georgsgildeemblem er tegnet og udført af danske gildemedlemmer. Det er en rød lilje på et hvidt kløverblad.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Mikkel Bryggers gade 1, 1460 København K

Landsgildeting

Økseløbet

Arrangeres af Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg, Møn og Præstø

Sct. Georgsløb

Arrangeres af Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund/Frederiksværk

Mohrondaløbet

Arrangeres af Vestsjællands Distrikt Sct. Georgs Gilderne

Arrangementer