Det Islandske Spejderkorps

Spejderarbejdede startede i 1912 på Island

Spejderlejre på Island

Nationale lejre på Island startede i 1925 og blev typisk afholdt hvert 4. år

Postkort fra Island