Divisioner

I 1913 var "Korpset" en selvstændig division under Det Danske Spejderkorps

Djursland Division oprettet 1942

Frederiksberg Division oprettet 1916

Guldborgsund Division, oprettet 1969 nedlagt 2001

Lindorm Division oprettet 2001

Moesgård Division oprettet 1989

Nord-Vendsyssel Division oprettet 1996 (1994) ved deling af Østvendsyssel

Ravnsborg Len Division nedlagt 2001

Aalborg Division

Nordjyske Distrikt

Als Division

Sønderjylland Distrikt

Amagerbro Division

København og Bornholms Distrikt

Amagerland Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1925

Arresø Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69

Ansgar Division

København og Bornholms Distrikt

Bornholm Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1947

Bromme Division

Suså Distrikt

Oprettet 1967

Borg Division

København og Bornholms Distrikt
1966-1967 sammensmeltede Borgdivisionen med Roland Philipps Division

Djursland Division

Østjyske Distrikt

Dronning Margrethe Division

Østjyske Distrikt

Egelandet Division

Koldinghus Len Distrikt

Elbodal Division

Midtland Distrikt

Frijsenborg Division

Østjyske Distrikt

Fæstning Division

Midtlands Distrikt

Oprettet 1968

Gentofte Division

Nordsjællands Distrikt

Grejsdal Division

Midtlands Distrikt

Guldborgsund Division

Suså Distrikt

Guldhorn Division

Sønderjylland Distrikt

Gurre Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69

Handicap Division

Hareskov Division

Nordsjællands Distrikt

Hedebo Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1953

Hjorte Division

Nord sjællands Distrikt

Oprettet 1922

Hærvej Division

Sønderjylands Distrikt

Koldinghus Division

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1919

Kong Ran Division

Midtlands Distrikt

København Division

København og Bornholms Distrikt

Lundenæs Len Division

Vestjyske Distrikt

Lurendal Division

Koldinghus Len Distrikt

Lurendal Fællesenhed

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1973 - mærket blev brugt frem til 1990

Marselisborg Division 2. Århus

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Midtjyske Division

Midtlands Distrikt

Mølleå Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1949

Niels Ebbesen Division

Østjyske Distrikt

Nordharderne Division

Nordvestjyske Distrikt

Nord København Division

København og Bornholms Distrikt

Nordsø Division

Sydvestjyske Distrikt

Nørrebro Division

København og Bornholms Distrikt

Odsherred Division

Suså Distrikt

Oprettet 1947

Park Division

Østjyske Distrikt

Ravne Division

Fyn Distrikt

Peder Skram Division

Midtland Distrikt

Oprettet 1919

Roland Phillip Division

København og Bornholms Distrikt

Sct. Clemens Division 1. Århus

Østjyske Distrikt

Sct. George Division

Suså Distrikt

Skanderborg Len Division

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Storå Division

Vestjyske Distrikt

Sejrs Division

Sønderjylland Distrikt

Sydjyske Division

Sydvestjysk Distrikt

Sydsjælland Division

Suså Distrikt

Sydvestjyske Division

Sydvestjyske Distrikt

Takra Division

Midtland Distrikt

Oprettet 1969

Thy Division

Nordvestjyske Distrikt

Tjele Division

Nordjyske Distrikt

Trelleborg Division

Suså Distrikt

Ændrede navn i 1946 fra 3. Sjællands Division

Trend Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1947

Tørringhus Division

Sønderjylland Distrikt

Ugle Division

Suså Distrikt

Oprettet 1917

Uldjyde Division

Vestjyske Distrikt

Vesterbro Division

København og Bornholms Distrikt

Vest Limfjord Division

Nordvestjyske Distrikt

Vest Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

Vestvold Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1980

Øst Himmerland Division

Nordjyske Distrikt

Øst Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

2. Sønderjyske Division

Sønderjyllands Distrikt

Distriktarrangementer før 2002