Divisioner

I 1913 var "Korpset" en selvstændig division under Det Danske Spejderkorps

Guldborgsund Division, oprettet 1969 nedlagt 2001

Lindorm Division oprettet 2001

Moesgård Division oprettet 1989

Nord-Vendsyssel Division oprettet 1996 (1994) ved deling af Østvendsyssel

Ravnsborg Len Division nedlagt 2001

Divisionernes betydninger fundet i væbneren 1953

Aalborg Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Aalborg division, fører byvåbnet belagt med en hvid statue af Urban.

Absalons Division - førhen Valby Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Motivet af Absalon til hest er jo velkendt

Als Division

Sønderjylland Distrikt

Amagerbro Division

København og Bornholms Distrikt

Amagerland Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1925

Betydning: Amager division fører en jager lagt på sine gamle divisionsfarver rødt og sort. Stjernernes betydning kendes ikke.

Arresø Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69

Ansgar Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Ansgar division fører Ansgar bispestav og troens brændende fakkel krydslagt over Kristi blodrøde kors.

Bornholm Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1947

Betydning: Bornholms division, fører amtsvåbnet: en g. drage i blåt

Bromme Division

Suså Distrikt

Oprettet 1967

Borg Division

København og Bornholms Distrikt
1966-1967 sammensmeltede Borgdivisionen med Roland Philipps Division

Betydning: Centralforeningen, Borgdivisionen, fører en borg over tre bølger, og mærket bærer farverne for troen blå, håbet sølv og kærlighedens røde.

Brønshøj Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Brønshøj division fører gjøngernes gamle mærke egegrenen og de korslagte palasker.

Djursland Division

Østjyske Distrikt

Oprettet 1942

Betydning: Djursland division fører et blåt dyr, djur, i sølv

Dronning Margrethe Division - 3. Århus division

Østjyske Distrikt

Betydning: 3. Århus division, Dronning Margrethes division, fører Kalmarunionens tre kroner med tingeringen guld/rødt.

Egelandet Division

Koldinghus Len Distrikt

Elbodal Division

Midtland Distrikt

Frederiksberg Division

Københavns og Bornholms Distrikt

Oprettet 1916

Betydning: Frederiksberg Division fører grundet skotske forbindelser det gamle gæliske tidselmærke med den purpurrøde blomst.

Frijsenborg Division

Østjyske Distrikt

Betydning: Frijsenborg division har fået grevskabets tilladelse til at føre dettes våben uden forandring af tingeringen.

Frøs Division - 1. Sønderjydske division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: 2. Sønderjydske division fører et tværdelt skjold med 1) Slesvig løver røde i sølv og 2) en sølvliljer i rødt

Fæstning Division

Midtlands Distrikt

Oprettet 1968

Gentofte Division

Nordsjællands Distrikt

Gentofte kommunes division fører øverst tre klokker, de tre kirkesogne, i midten spejderliljen og nederst Øresunds bølger.

Grejsdal Division

Midtlands Distrikt

Betydning: Grejsdal division fører figuren fra den store Jellingestens bagside: Kristi (løve) kamp med ormen i farverne rødt/blåt/guld.

Guldborgsund Division

Suså Distrikt

Guldhorn Division

Sønderjylland Distrikt

Gurre Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69

Handicap Division

Han Herred Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Han herred division fører en gylden hane i rødt

Hareskov Division

Nordsjællands Distrikt

Betydning: Hareskov divisionsmærke er det delvist overflødigt at forklare. I heraldiken anvendes gerne egetræer til at angive skov = styrke.

Hedebo Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1953

Hjorte Division - Nordsjælland division

Nord sjællands Distrikt

Oprettet 1922

Betydning: Nordsjælland division, hjortedivisionen, fører et hjortevie omsluttende liljen delt i deres gamle divisionsfarver: blåt/hvidt. Et sådant hjortevie er som oldtidsminde fundet i en mose i Nordsjælland. Hjortedivisionen var i 1918 den første division i korpset, der tog navn og totem.

Hærvej Division

Sønderjylands Distrikt

Koldinghus Lens Division

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1919

Betydning: Koldinghus Lens division havde allerede før de nye divisionsmærker kom frem ovenstående mærke, som nu føres i farverne guld-grønt-blåt.

Kong Ran Division

Midtlands Distrikt

København Division

København og Bornholms Distrikt

Lundenæs Lens Division - 1. vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: Lundenæs Lens division fører våbenfigurerne røde fra alle tre herreder i divisionens område over en rød bro, igennem hvilken tre strømme (Skern å) løber over en grøn eng. På skjoldfoden et grønt voldsted.

Lurendal Division

Koldinghus Len Distrikt

Lurendal Fællesenhed

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1973 - mærket blev brugt frem til 1990

Marselisborg Division - 2. Århus division

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Betydning: 2. Århus division har gengivet Marselisborg i deres divisionsmærke.

Metodist Spejderne Division

Landsdækkende

Midtjydske Division

Midtlands Distrikt

Betydning: Midtjydske division fører tårnet fra Himmelbjerget gyldent i blåt over hvide bølger og flankeret af to hvide måger.

Mølleå Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1949

Betydning: Mølleå division fører tre røde vandmøller i en sølvstrøm. Kronen angiver Sorgenfri.

Niels Ebbesen Division

Østjyske Distrikt

Nordharderne Division

Nordvestjyske Distrikt

Nord København Division

København og Bornholms Distrikt

Nordvest Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Nordvest divisionen angiver med farverne gult og rødt de gamle divisionsfarver; de fire felter i rækkefølge de fire sognegrupper: Kingo, Utterslev, Bispebjerg og Tagensbo (lygtekvarteret).

Nordsø Division

Sydvestjyske Distrikt

Nørrebro Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Nørrebro division er broen ud mod Syvstjernen, Karlsvognen, Pons septentrionale, som Nørrebros klassiske betegnelse var. De symbolske tal 2, 3 og 7 genfindes i mærket.

Odense Division

Fyn Distrikt

Betydning: Odensen division har taget en del af Odense byvåben med Sct. Knuds g. lilje i blåt.

Odense 2 Division

Fyn Distrikt

Odsherred Division

Suså Distrikt

Oprettet 1947

Betydning: Odsherred division har på Sct. Georgskorset lagt tre symboler: Den 5-oddede stjerne er livet, den spændte bue årvågenheden, som den stigende pil er opdragelsen. Faklen og sværdet betyder tro og vilje.

Park Division

Østjyske Distrikt

Ravne Division - Nordfyns division

Fyn Distrikt

Nordfyns division, Ravnedivisionen gamle divisionsmærke tillagt tingeringen sort-guld.

Peder Skram Division - Østjydske division

Midtland Distrikt

Oprettet 1919

Betydning: Østjydske division fører i blåt Peder Skrams eenhjørning belagt med en rød lilje i blåt.

Roland Phillip Division - Østerbro division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Roland Phillip division, Roland division, fører en del af dennes våben, der består af 5 dele. På mærket ses eet af dem. Det betyder styrke. Roland Phillip er divisionens forbillede.

Sct. Clemens Division - 1. Århus division

Østjyske Distrikt

1. Århus division, Sct. Clemens, fører dennes tillagte våben, den skibbrudnes anker og patriarkstaven, sidste delende feltet i divisionens gamle farver rødt-blåt.

Sct. George Division

Suså Distrikt

Skanderborg Len Division

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Storå Division - 2. Vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: 2. Vestjydske division fører i blåt under en 7-pillet guldbro og flankeret med to guldstjerner, en mod venstre dykkende sølvlaks over 3 sølvbølger

Sejrs Division - 2. Sønderjydske division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: 2. Sønderjydske division fører et tværdelt skjold med 1) Slesvig løver røde i sølv og 2) to sølvliljer i rødt

Sydjyske Division

Sydvestjysk Distrikt

Sydsjælland Division

Suså Distrikt

Sydvestjyske Division

Sydvestjyske Distrikt

Betydning: Sydvestjydske division, fører en sort sydvest i sølv.

Takra Division

Midtland Distrikt

Oprettet 1969

Thy Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Thy division, Teutonerne, fører et blåt vikingesværd mellem to sorte vinger, Teutonernes hjelmsmærke, i guld

Tjele Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Tjele division fører de Tjele-Skram´ers røde stormstige på en baggrund af en blå venstreskråbjælke (det er Tjele langsø) i sølv.

Trelleborg Division - vestsjælland division

Suså Distrikt

Ændrede navn i 1946 fra 3. Sjællands Division

Betydning: Vestsjælland division fører i deres mærke grundplanen for Trelleborg, som findes indenfor deresdivisionsomraade.

Trend Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1947

Tørringhus Division

Sønderjylland Distrikt

Ugle Division - Østsjælland division

Suså Distrikt

Oprettet 1917

Betydning: Østsjælland division, Ugledivisionen, fører en flyvende ugle med en æsculapsnog i kløerne. Æsculapsnogen, nu uddød i Danmark, er sidst set på Stevns.

Uldjyderne Division - 3. Vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: 3. Vestjydske division, Uldjyderne, har 3 (2,1) i midten samlede røde tene i guld

Ulvedivision - Sydfyns Division

Fyn Distrikt

Betydning: Sydfyns division, Ulvedivisionen, fører en sort ulv på gråværk.

Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Vendsyssel divisions farver grønt/gult var hentet fra gyvelen, der nu føres på sølvbund.

Vesterbro Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Pawnee-pahli-stammen, angiver stedet, med frihedsstøtten og et "lyskaster"-V; perlen under støtten er Pawnee-pahli til minde om divisionens glorværdige sejr, der sikrede den navnet.

Vest Limfjord Division

Nordvestjyske Distrikt

Vest Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

Vestvold Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1980

Betydning: Vestvold division hører til omkring Københavns fæstningsterræn og har i deres mærke kombineret liljen med en V-formet bastion (et stykke af fæstningsvolden vest om København).

Øst Himmerland Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Østhimmerland division fører en sort kimbrertyr i guld

Østlimfjord Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Østlimfjord fører i blåt med sølvkant en opgående guldsol pver 4 sølvbølger.

Øst Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

Betydning: Øst Vendsyssel divisions farver grønt/gult var hentet fra gyvelen, der nu føres på sølvbund. Fra Vendsyssel division

Distriktarrangementer før 2002