Divisioner

I 1913 var "Korpset" en selvstændig division under Det Danske Spejderkorps

Divisionernes betydninger fundet i væbneren 1953 og i Heraldisk Tidsskrift 1960

Aalborg Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Aalborg division, fører byvåbnet belagt med en hvid statue af Urban.

Absalons Division - førhen Valby Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Motivet af Absalon til hest er jo velkendt

Als Division

Sønderjylland Distrikt

Amagerbro Division

København og Bornholms Distrikt

Amagerland Division - førhen Amager Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1925

Betydning: Amager division fører en jager lagt på sine gamle divisionsfarver rødt og sort og en stjerne for hvert af de fire kirkesogn i divisionens område.

Arresø Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69

Betydning: Samme mærke som Hjorte division, dog er der tilføjet bølger i bunden af skjoldet.

Ansgar Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Ansgar division fører Ansgar bispestav og troens brændende fakkel krydslagt over Kristi blodrøde kors.

Bornholm Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1947

Betydning: Bornholms division, fører amtsvåbnet: en g. drage i blåt

Bromme Division

Suså Distrikt

Oprettet 1967

Borg Division - Førhen Centralforeningen

København og Bornholms Distrikt
1966-1967 sammensmeltede Borgdivisionen med Roland Philipps Division

Betydning: Centralforeningen, Borgdivisionen, fører en borg (KFUM-borgen i København) over tre bølger, og mærket bærer farverne for troen blå, håbet sølv og kærlighedens røde.

Brønshøj Division - "Gjøngerne"

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Brønshøj division fører gjøngernes gamle mærke egegrenen og de korslagte palasker.

Djursland Division

Østjyske Distrikt

Oprettet 1942

Betydning: Djursland division fører et blåt dyr, djur, i sølv

Dronning Margrethe Division - førhen 3. Århus division

Østjyske Distrikt

Betydning: 3. Århus division, Dronning Margrethes division, fører Kalmarunionens tre kroner med tingeringen guld/rødt.

Egelandet Division

Koldinghus Len Distrikt

Elbodal Division

Midtland Distrikt

Frederiksberg Division

Københavns og Bornholms Distrikt

Oprettet 1916

Betydning: Frederiksberg Division fører grundet skotske forbindelser det gamle gæliske tidselmærke med den purpurrøde blomst.

Frijsenborg Division

Østjyske Distrikt

Betydning: Frijsenborg division har fået grevskabets tilladelse til at føre dettes våben uden forandring af tingeringen.

Frøs Division - førhen 1. Sønderjydske division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: 2. Sønderjydske division fører et tværdelt skjold med 1) Slesvig løver røde i sølv og 2) en sølvliljer i rødt

Færøerne Division

Betydning: Færøernes nationaldyr Tjaldur, strandskaden

Fæstning Division

Midtlands Distrikt

Oprettet 1968

Gentofte Division

Nordsjællands Distrikt

Gentofte kommunes division fører øverst tre klokker, de tre kirkesogne, i midten spejderliljen og nederst Øresunds bølger.

Grejsdal Division

Midtlands Distrikt

Betydning: Grejsdal division fører figuren fra den store Jellingestens bagside: Kristi (løve) kamp med ormen i farverne rødt/blåt/guld.

Grønland Division

Betydning: Grønlands våben med forændret tingering

Guldborgsund Division

Suså Distrikt

Oprettet 1969 - Nedlagt 2001 ved sammenlægning med Ravnsborg Len division til Lindorm Division

Guldhorn Division - 3. Sønderjydske Division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: 3. Sønderjydske division fører et tværdelt skjold med 1) Slesvig løver røde i sølv og 2) og guldhornet fra Gallehus i skjoldfoden

Gurre Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1968-69 ved udskil fra Hjorte Division

Betydning: Hjortetakkerne stammer fra Hjorte Division og kronen og borgen fra Gurre slotsruin. Bølger hentyder at hele divisionen ligger ved vandet.

Handicap Division

Han Herred Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Han herred division fører en gylden hane fra Øster Han Herreds gamle segl i rødt

Hareskov Division

Nordsjællands Distrikt

Betydning: Hareskov divisionsmærke er det delvist overflødigt at forklare. I heraldiken anvendes gerne egetræer til at angive skov = styrke.

Hedebo Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Herstedvesters (nu forsvundne) radiotårn, Danmarks første radiotårn. Blgerne symbolisere at de sender til hele verden.

Oprettet 1953

Hjorte Division - førhen Nordsjælland division

Nord sjællands Distrikt

Oprettet 1922

Betydning: Nordsjælland division, hjortedivisionen, fører et hjortevie omsluttende liljen delt i deres gamle divisionsfarver: blåt/hvidt. Et sådant hjortevie er som oldtidsminde fundet i en mose i Nordsjælland. Hjortedivisionen var i 1918 den første division i korpset, der tog navn og totem.

Hvidovre Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1960

Betydning: Broderskab, udtrykt ved et sort/hvidt håndtryk på baggrund af en spejderlilje.

Hærvej Division

Sønderjylands Distrikt

Koldinghus Division

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1968-69 i forbindlse med ændringen i korpset struktur

Betydning: Koldinghus division havde allerede før de nye divisionsmærker kom frem dette mærke, som nu føres i farverne guld-grønt-blåt.

Koldinghus Len Division

Koldinghus Len Distrikt

Oprettet 1919

Betydning: Delt skjold med Slesvigs våben i 1. og jyllands våben i 4. felt. I 2. og 3. felt Koldings byvåben til minde om, at Koldinghus engang blev kaldt Grænseborgen

Kong Ran Division

Midtlands Distrikt

København Division

København og Bornholms Distrikt

Er dannet ved sammenlægning gennem årene af forskellige divisioner

Betydning: Forestiller Københavns byvåben, man har dog fjernet den vagt der i originalen står i porten til borgen, da alle er velkommen hos Københavns Division

Lindorm Division

Suså Distrikt

Oprettet 2001 ved sammenlægning af Guldborgsund og Ravnsborg Len divisioner

Lundenæs Lens Division - 1. vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: Lundenæs Lens division fører våbenfigurerne røde fra alle tre herreder i divisionens område over en rød bro, igennem hvilken tre strømme (Skern å) løber over en grøn eng. På skjoldfoden et grønt voldsted.

Lurendal Division

Koldinghus Len Distrikt

Udskilt fra Kolding division i 1973

Fællesmærket blev brugt i 17 år, da man troede at KFUK og KFUM spejderne ville blive lagt sammen

Marselisborg Division - førhen 2. Århus division

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Betydning: 2. Århus division har gengivet Marselisborg i deres divisionsmærke.

Metodist Spejderne Division

Landsdækkende

Betydning: Korsene og kæden er metodisternes internationale mærke, hvorimod tingeringen er valgt for tilfældet.

Midtjydske Division

Midtlands Distrikt

Betydning: Midtjydske division fører tårnet fra Himmelbjerget gyldent i blåt over hvide bølger og flankeret af to hvide måger.

Moesgård Division

Østjydske Distrikt

Oprettet 1989

Betydning: Opkaldt efter herregården Moesgård, der i dag huser et forhistorisk museum, og afholder vikingetræf.

Mølleå Division

Nordsjællands Distrikt

Oprettet 1949

Betydning: Mølleå division fører tre røde vandmøller i en sølvstrøm. Kronen angiver Sorgenfri.

Niels Ebbesen Division - Randers Division

Østjyske Distrikt

Betydning: Niels Ebbesens statue på en baggrund af Dannebrog.

Nordharderne Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Det gamle folkeslag harderne sagdes at være til at kende på deres særlige økser.

Nord København Division

København og Bornholms Distrikt

Nord-Vendsyssel Division

Nordjydske Distrikt

Oprettet 1996 efter deling af Øst-Vendsyssel Division

Betydning: Hedelyng, som vokser i området

Nord-Vest Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Nordvest divisionen angiver med farverne gult og rødt de gamle divisionsfarver; de fire felter i rækkefølge de fire sognegrupper: Kingo, Utterslev, Bispebjerg og Tagensbo (lygtekvarteret).

Nordsø Division

Sydvestjyske Distrikt

Nørrebro Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Nørrebro division er broen ud mod Syvstjernen, Karlsvognen, Pons septentrionale, som Nørrebros klassiske betegnelse var. De symbolske tal 2, 3 og 7 genfindes i mærket.

Odense Division

Fyn Distrikt

Oprettet 1918 - 

Betydning: Odensen division har taget en del af Odense byvåben med Sct. Knuds g. lilje i blåt. Odense Distrikt omfattede oprindeligt kun en division

Odense 2 Division

Fyn Distrikt

Fra 1958 - 1974 var Odense division delt i to

Betydning: Odensen division har taget en del af Odense byvåben med Sct. Knuds g. lilje i blåt.

Odsherred Division

Suså Distrikt

Oprettet 1947

Betydning: Odsherred division har på Sct. Georgskorset lagt tre symboler: Den 5-oddede stjerne er livet, den spændte bue årvågenheden, som den stigende pil er opdragelsen. Faklen og sværdet betyder tro og vilje.

Park Division

Østjyske Distrikt

Ravne Division - førhen Nordfyns division

Fyn Distrikt

Nordfyns division, Ravnedivisionen gamle divisionsmærke tillagt tingeringen sort-guld.

Ravnsborg Len Division - førhen Lolland-Falster division

Suså Distrikt

Nedlagt 2001 ved sammenlægning med Guldborgsund division til Lindorm Division

Betydning: De Venders lindorm, de ni pæle angiver divisionens ni grupper

Peder Skram Division - førhen Østjydske division

Midtland Distrikt

Oprettet 1919

Betydning: Østjydske division fører i blåt Peder Skrams enhjørning belagt med en rød lilje i blåt.

Roland Phillip Division - førhen Østerbro division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Roland Phillip division, Roland division, fører en del af dennes våben, der består af 5 dele. På mærket ses eet af dem. Det betyder styrke. Roland Phillip er divisionens forbillede.

Sct. Clemens Division - førhen 1. Århus division

Østjyske Distrikt

1. Århus division, Sct. Clemens, fører dennes tillagte våben, den skibbrudnes anker og patriarkstaven, sidste delende feltet i divisionens gamle farver rødt-blåt.

Sct. George Division - førhen Roskilde division

Suså Distrikt

Betydning: St. Georgs kamp mod dragen

Skanderborg Len Division

Østjyske Distrikt

Nedlagt 1989

Betydning: Med slægtens Galens våben belagt med et sort sværd og sorte fodangler et godt symbol på Niels Ebbesens sejr og død.

Storå Division - 2. Vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: 2. Vestjydske division fører i blåt under en 7-pillet guldbro og flankeret med to guldstjerner, en mod venstre dykkende sølvlaks over 3 sølvbølger

Sejrs Division - førhen 2. Sønderjydske division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: 2. Sønderjydske division fører et tværdelt skjold med 1) Slesvig løver røde i sølv og 2) to sølvliljer i rødt

Sydjyske Division - Valdemar Sejrs Division

Sydvestjysk Distrikt

Betydning: Valdemar Sejrs våben med hermelinsbort.

Sydsjælland Division

Suså Distrikt

Betydning: Hammeren og kronen lånt fra Kirke Hammer Herred.

Sydvestjyske Division

Sydvestjyske Distrikt

Betydning: Sydvestjydske division, fører en sort sydvest i sølv.

Takra Division

Midtland Distrikt

Oprettet 1969

Thy Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Thy division, Teutonerne, fører et blåt vikingesværd mellem to sorte vinger, Teutonernes hjelmsmærke, i guld

Tjele Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Tjele division fører de Tjele-Skram´ers røde stormstige på en baggrund af en blå venstreskråbjælke (det er Tjele langsø) i sølv.

Trelleborg Division - førhen Vestsjælland division

Suså Distrikt

Ændrede navn i 1946 fra 3. Sjællands Division

Betydning: Vestsjælland division fører i deres mærke grundplanen for Trelleborg, som findes indenfor deresdivisionsomraade.

Trend Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1947

Betydning: Kronen og pilene skal minde om , at den kongelige jagtgård ligger i divisionens område.

Tørninghus Division

Sønderjylland Distrikt

Betydning: Tværdelt skjold med 1) Slesvig løver blå i gul og 2) dannebrog

Ugle Division - førhen Østsjælland division

Suså Distrikt

Oprettet 1917

Betydning: Østsjælland division, Ugledivisionen, fører en flyvende ugle med en æsculapsnog i kløerne. Æsculapsnogen, nu uddød i Danmark, er sidst set på Stevns.

Uldjyderne Division - 3. Vestjydske division

Vestjyske Distrikt

Betydning: 3. Vestjydske division, Uldjyderne, har 3 tene i midten samlede røde tene i guld, som markere egnens gamle næringsvej, de mange spinderier

Ulvedivision - førhen Sydfyns Division

Fyn Distrikt

Betydning: Sydfyns division, Ulvedivisionen, fører en sort ulv på gråværk.

Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Vendsyssel divisions farver grønt/gult var hentet fra landsdelens mationalblomst gyvelen, der nu føres på sølvbund.

Vesterbro Division

København og Bornholms Distrikt

Betydning: Pawnee-pahli-stammen, angiver stedet, med frihedsstøtten og et "lyskaster"-V; perlen under støtten er Pawnee-pahli til minde om divisionens glorværdige sejr, der sikrede den navnet.

Vest Limfjord Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Et vikinge motiv

Vest Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

Vestvold Division

København og Bornholms Distrikt

Oprettet 1980

Betydning: Vestvold division hører til omkring Københavns fæstningsterræn og har i deres mærke kombineret liljen med en V-formet bastion (et stykke af fæstningsvolden vest om København).

Værebro Division

Nord Sjællands Distrikt

Betydning: ?

Øst Himmerland Division

Nordjyske Distrikt

Betydning: Østhimmerland division fører en sort kimbrertyr i guld

Østlimfjord Division

Nordvestjyske Distrikt

Betydning: Østlimfjord fører i blåt med sølvkant en opgående guldsol over 4 sølvbølger.

Øst Vendsyssel Division

Nordjyske Distrikt

Oprettet 1980

Betydning: Øst Vendsyssel divisions farver grønt/gult var hentet fra gyvelen, der nu føres på sølvbund. Fra Vendsyssel division

Distriktarrangementer før 2002

Søger info