Det Danske Pigespejderkorps

Stiftet 10. oktober 1910, formål i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at virke til gavn for

dansk kvindlig ungdoms åndelige og legemlige udvikling.

DDP

Pigespejderhuset

Lundsgade 6, København Ø

Blev indviet i 1940