SJOK

Blev arrangeret af seniorerne fra Bro Division, og var et arrangement for tropspejdere (patruljevis), hvor alle lokale spejdere, tværkorpsligt, blev inviteret med, der har også deltaget spejdere fra Korinth og Bregning.
Startede i 1999 og sidste løb var i 2014. 2015 var planlagt men blev ikke afholdt.